Skip to main content

Duurzaamheidsbeleid
SKIPP Creative Video Agency

Datum: 4 december 2023

Bij SKIPP erkennen we de urgentie van duurzaamheid en zijn we vastbesloten om verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van onze activiteiten op het milieu, de maatschappij en de economie. We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om positieve verandering te stimuleren en onze industrie te leiden naar een meer verantwoorde toekomst. Dit duurzaamheidsbeleid vormt de kern van onze inzet voor duurzaamheid en dient als leidraad voor al onze activiteiten en beslissingen.

1. Milieubewustzijn en Klimaatactie: 
We verbinden ons ertoe de impact van onze activiteiten op het milieu voortdurend te verminderen en te minimaliseren. Dit omvat:

 • Het streven naar energie-efficiëntie in onze technologische oplossingen en infrastructuur, met een focus op het minimaliseren van het energieverbruik tijdens livestreaming.
 • Het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen binnen onze operationele processen en kantoren.
 • Het minimaliseren van afval en het stimuleren van recycling en hergebruik binnen onze activiteiten.
 • Het monitoren en verminderen van onze koolstofvoetafdruk, met het doel om klimaatneutraal te worden en CO2-compensatie te bevorderen.

2. Sociale Verantwoordelijkheid: 
We erkennen het belang van een inclusieve en diverse werkomgeving en streven naar sociale rechtvaardigheid. Dit omvat:

 • Het handhaven van gelijke kansen, diversiteit en inclusie in ons personeelsbestand en bij het selecteren van partners en leveranciers.
 • Het waarborgen van eerlijke arbeidspraktijken en goede werkomstandigheden voor al onze medewerkers.
 • Actieve betrokkenheid bij lokale gemeenschappen en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven.

3. Economische Duurzaamheid: 
We begrijpen dat economische groei hand in hand moet gaan met duurzaamheid. Dit omvat:

 • Het bevorderen van ethische bedrijfspraktijken en transparantie in al onze zakelijke transacties.
 • Het ondersteunen van leveranciers en partners die dezelfde toewijding aan duurzaamheid delen.
 • Het streven naar innovatie en het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor de livestream-industrie.

4. Educatie en Bewustwording: 
We geloven in het belang van het verspreiden van kennis en bewustwording over duurzaamheid. Dit omvat:

 • Het delen van onze duurzaamheidsinspanningen met onze medewerkers, klanten en stakeholders.
 • Het organiseren van evenementen, workshops en trainingen om bewustwording over duurzaamheid te vergroten.
 • Het promoten van duurzame praktijken binnen de bredere industrie.

Dit duurzaamheidsbeleid is een levend document en zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het in lijn blijft met de nieuwste ontwikkelingen en best practices op het gebied van duurzaamheid. We streven ernaar om een positieve impact te hebben op het milieu, de maatschappij en de economie, en we moedigen iedereen binnen en buiten onze organisatie aan om samen met ons aan een duurzame toekomst te werken.

Naam: Leon Toeset
Functie: Creative Director

Ondertekend namens SKIPP Creative Video Agency

Even sparren?
Bel ons: +31 (0)88 141 14 14

X